قوانین طراحی و توسعه نرم افزار

قوانین مربوط به نرم افزار شرایط استفاده:در صورتی که از سامانه آنلاین برند برتر استفاده می کنید و با هرگونه اطلاعات، داده و یا هر ورودی دیگر (“محتوا”ی شما) که در سامانه (“خدمات”) برند برتر ...