قوانین طراحی و توسعه وب (توافق نامه )

توافق نامه فصل اول : تعاريف ١.١ خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.   ١.٢ سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني وارتباطي قابل ارائه ...

حریم خصوصی

حریم خصوصی حریم خصوصی شما نزد ما محفوظ است:در برند برتر berandbartar (“برند برتر”، “ما” و یا “پرسنل فنی و پشتیبانی”)، ما مفاد حریم خصوصی شما را در زیر شرح می دهیم تا شما مطمئن باشید که تمام ...

قوانین طراحی و توسعه نرم افزار

قوانین مربوط به نرم افزار شرایط استفاده:در صورتی که از سامانه آنلاین برند برتر استفاده می کنید و با هرگونه اطلاعات، داده و یا هر ورودی دیگر (“محتوا”ی شما) که در سامانه (“خدمات”) برند برتر ...