ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

امور مربوط به واحد فنی از جمله خرابی سایت ، عدم دسترسی به سرور ، مشکل در ثبت اطلاعات و...

 واحد طراحی سایت

پشتیبانی های مربوط به طراحی سایت های انجام شده و یا مشاوره قبل از سفارش طراحی سایت

 واحد طراحی نرم افزار

پشتیبانی های مربوط به طراحی نرم افزار های ایجاد شده و یا مشاوره قبل از سفارش طراحی نرم افزار