ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
3,440,000ریال
1 سال
3,440,000ریال
1 سال
3,440,000ریال
1 سال
.net
3,850,000ریال
1 سال
3,850,000ریال
1 سال
3,850,000ریال
1 سال
.org
3,940,000ریال
1 سال
3,940,000ریال
1 سال
3,940,000ریال
1 سال
.ir
250,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
.biz
15ریال
1 سال
15ریال
1 سال
15ریال
1 سال
.info
15ریال
1 سال
15ریال
1 سال
15ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* TLD های خاص و دامنه هایی را که اخیراً تمدید شده اند ، شامل نمی شود