میزبانی وب

هاست لینوکس (پلن 1 )
 • 250 مگابایت فضا
 • 7 گیگابایت پهنای باند
 • 0 افزودن دامنه
 • سالیانه نوع اشتراک
هاست لینوکس ( پلن 2 )
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 0 افزودن دامنه
 • سالیانه نوع اشتراک
هاست لینوکس (پلن 3 )
 • 1 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پنای باند
 • 4 افزودن دامنه
 • سالیانه نوع اشتراک
هاست لینوکس (پلن 4 )
 • 2 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • 0 افزودن دامنه
 • سالیانه نوع اشتراک
هاست لینوکس (پلن 5 )

5 گیگابایت فضا
60 گیگابایت پهنای باند
0 افزودن دامنه
سالیانه نوع اشتراک